Altan, byggdag 3

2009-03-31 / Livets gilla gång / 1 Comments

Då har vi varit igång en dag till med altanbygget. Idag lade vi på taket och byggde en trapp.

altan2-1

En sväng till byggfirman för att hämta halleplattor fick börja dagen.

altan2-2

Tak på plats…

altan2-3

Från altanen behövs en trappa till dörren.

altan2-4

Det tar sig, sa mordbrännarn.

altan2-5

Vi blev mycket nöjda med trappen. Stilren, enkel och stabil.

altan2-6

Sist på kvällen kom en vindskiva och lite plåt upp… nya tag i morgon.

Read More

Altan

2009-03-30 / Livets gilla gång / 0 Comments

Under söndagen och måndagen har jag varit hos brorsan och byggt altan. Vi ska fortsätta ett par dagar till.

altan-1

Inge altan…

altan-3

En början…Slut på dag 1…

altan-14

Vägg och staket på gång…

altan-17

Mer staket…

altan-19

Slut på dag 2…

Read More

Melodifestivalen

2009-03-15 / Livets gilla gång / 1 Comments

Så var mediespektaklet över. Spektaklet vi älskar att tycka till om. I år vann Malena Ernman med låten Nessun Dorma, eller nej La Voix hette den, den här gången.

Det har diskuterats om La Voix var låtstöld. Det är det inte. Det är tillåtet plagiat. Melodislingan som refrängen bygger på är från Nessun Dorma en aria från operan Turandot. Kompositören till originalverket Giacomo Puccini har varit död så länge så hans verk nu inte längre skydda av upphovsrätten.

Det är alltså inte ett brott att basera La Voix kärna på Nessun Dorma. Det är väl som med allt annat i miljövetandets tider. Vi måste lära oss återvinna.

Read More

Andras olycka

2009-03-12 / Livets gilla gång / 4 Comments

Under några minuter pendlade jag mellan att spela hjälte och att bara njuta av tillfället.

Klockan är tio. Om åtta minuter går mitt tåg. Jag sitter och väntar när ett obehagligt “plång” stjäl min uppmärksamhet. SJ meddelar att ett tåg från Stockholm och Enköping som går vidare till Göteborg är spårändrat till spår 3. Det är mitt tåg.

Tåget skulle avgått från spår 5. Jag inser att det tåget jag ska åka med alltså avgår från spår 3 istället. Nu är det bara fem minuter till tåget skall avgå. Jag bestämmer mig för att det är dags att gå till perrongen. Samtidigt som jag gör det ser jag hur en familj, med dels en äldre person och dels en barnvagn, bestämmer sig för att göra samma sak. Problemet är att de tar hissen som går till spår 5.

Hörde de inte, tänker jag. Jag bestämmer mig för att de troligen inte gjorde det. Jag gör inget åt saken.

När jag står på min perrong ser jag en ensam person på perrongen vid spår 5. Hon beter sig på ett sätt som får mig att bedöma henne som lite undrande. Troligen över varför hon är ensam på perrongen. På något sätt verkar hon tryggas av att en familj kommer ut på perrongen. En familj med barnvagn.

Ska jag försöka få deras uppmärksamhet och få dem att förstå att en spårändring är genomförd? Jag bestämmer mig för att bara njuta av stunden och iaktta dem. Familjen tittar långt efter sitt tåg. Mitt tåg kommer. Det är nu bara ett par minuter till tåget går.

Jag sitter på mitt tåg och tittar på familjen. De kommer missa tåget. Undrar var de ska. Jag får minnesbilder från hur jag och min mor åker tåg till Göteborg. Och jag tänker hur det skulle varit om vi missat tåget.

Plötsligt kommer den ensamma tjejen ut på perrongen till spår 3. Hon har förstått och hinner med rätt tåg.

En vissling. Tåget rullar.

Jag tittar efter familjen. De är borta. De står inte längre kvar och tittar efter sitt tåg. Var är de? Hann de med tåget? Det kommer jag aldrig att få veta.

Skulle jag valt att spela hjälte?

Read More

Lag om droger

2009-03-10 / Livets gilla gång / 0 Comments

Vi hade en diskussion på jobbet om droger och vad lagen säger om det. Enligt ett par kollegor var lagen sådan att om man har spår av droger i kroppen så räcker det för att bli straffad. Detta även om man tagit drogen i ett annat land, där det var lagligt.

Du kan alltså vara fullt laglig i ett land, men bli “olaglig” i Sverige så fort du kommer innanför gränsen. Det handlar inte om att du fortfarande måste ha någon berusningseffekt kvar. Spår i blodet räcker.

Jag fann ingen logik i detta. Tycker det verkar helt absurt. En liknelse som kanske kan tydliggöra mina tankar: En förälder till sin 18-åriga ungdom: “I vår familj dricker vi inte alkohol. Går du ut ikväll och dricker så får du inte komma hem.”

Jag kunde inte släppa detta och gjorde lite efterforskning. Det jag hittade som verkar någorlunda stämma med mina tankar är en artikel i Dagens Juridik.

“Publicerad 2008-04-18 kl 07:00
Hovrätt: Bruk av cannabis var inte straffbart

Blodprovet visade spår av cannbis, men mannen hävdade att han använt drogen i Danmark och därför inte kan fällas för narkotikabrott.” Källa: http://www.dagensjuridik.se/sv/Arkiv/Hovratt-Bruk-av-cannabis-var-inte-straffbart/

Detta är ett problematiskt och känsligt ämne. I Sverige fungerar det ju lite så att allt som man inte ska hålla på med ska tigas ihjäl. Man ska ju inte “väcka den björn som sover”. Problemet är att om man tiger så kan man inte ta ställning.

Read More

Star Pilots – Higher

2009-03-07 / Livets gilla gång / 0 Comments

Star Pilots – Higher, ett klatschig potpurri. Vi träffar bland annat på en strof ur Survivors Eye Of The Tiger. Melodin i refrängens början är en duktig kopiering av Boy Meets Girls Waiting for a Star to Fall. Vi finner även likheter med Velvets Take My Body Close.

Lyssnar med sedan på texten så märker man att man nog hört varenda strof förut. Inte så mycket original. Tur att de åkte ut!

Read More

Vad vet du?

2009-03-06 / Livets gilla gång / 0 Comments

Vad vet du, jag, vi? Vad vet vi faktiskt?

Det vi kan veta är förstås allt subjektivt. Saker som vi känner och tycker. Det vet vi. Om detta sedan överensstämmer med någon man skulle kunna kalla verkligheten vet vi dock inte. Men som sagt, vi kan definitivt veta vad vi upplever.

Men hur mycket mer vet vi utöver det subjektiva? Ju mer jag tänker på det desto mer kommer jag fram till att jag inte vet. Och med veta menar jag att jag kan med 100% säkerhet säga att så här är det och det är absolut inte på något annat sätt, helt utan tvivel. Om man definierar veta så som jag just gjorde så vet i alla fall jag väldigt väldigt lite.

I mitt vardagliga liv baserar jag mitt vetande på tidigare erfarenhet blandat med antaganden. Jag antar att ett samtal kopplas fram om det ringer i mobilen och jag trycker på grön lur, eftersom det brukar göra det. Jag antar att om jag släpper den här bollen så kommer den falla ner på golvet, eftersom den brukar det. Det funkar rätt bra att leva så. Det är väl tämligen orimligt att leva utan att kunna lite på tidigare erfarenhet. Så det är väl så här det är. Eller går det att göra det smartare?

Det finns ytterligare en nivå i vetandet. Det är kunskapen om ovetandet. Istället för att endast fokusera på vad man har för erfarenheter och enbart lite på det så finns även kunskapen om vad man inte vet. Om jag värderar min kunskap om det jag vet att jag inte känner till högre så kanske mina vardagliga beslut kan bli bättre.

Exempel: Jag vet inget om trisslotter. Köper en lott. Vinner. Min erfarenhet säger att man vinner om man tar en lott. Inte förrän jag beaktar min okunskap så ser jag att det finns mycket som talar för att man inte vinner om man köper en lott.

Om visdom inte enbart är det vi vet utan även en summa av vetande och kunskapen om vårt ovetande så är möjligheten till visdom oändlig.

Read More

Märkliga lagar vi måste följa.

2009-03-03 / Livets gilla gång / 1 Comments

Äktenskapsbalk (1987:230)

Första avdelningen
Allmänna bestämmelser
1 kap. Äktenskap

1 § Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.

I ett modernt i-land som Sverige har vi inte kommit längre än att äktenskap av lagen inte tillåts mellan lika kön.

Att kyrkan har en sned syn på mycket och är väldigt trångsynta är en sak. Men att Svensk lag ska behöva diskriminera människor är rent förkastligt. Svensk lag måste vara helt fri från religiösa uppfattningar. Det är den inte idag.

Att neka någon jobb på grund av att någons sexuella läggning eller religiösa tro är diskriminering och olagligt. Detta enligt Svensk lag.

Diskrimineringslag;

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 §
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Att lagen själv diskriminerar personer med viss sexuell läggning är visst inte ett problem, eller?

2 § Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.

Varför lagstifta om detta?
Makar ska vara trogna varandra. OK, och om det inte görs. Vad händer då?
Makar ska visa varandra hänsyn. OK, och om det inte görs. Vad händer då?
Makar ska vårda hemmet. OK, och om det inte görs. Vad händer då?

Alltså varför finns alla dessa lagar. Kändes det verkligen viktigt att få med att “makar ska vårda hemmet”? Snacka om att politiker ägnar sig åt märkliga saker ibland. Lagen är ju helt verkningslös. Eller vem blev senast dömd med motiveringen “…du visade för låg hänsyn till din fru förra veckan och får därför böta 5.000 kr till staten” (av parets gemensamma pengar förstås)?

4 § Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.

Ok, så det är alltså olagligt att en make eller maka tar fullt ansvar för hela hemmet och gör alla sysslor. Illa. Äldrevård (make av maka eller maka av make) i hemmet är alltså olagligt.

Paragraf 4 är en paragraf alla ni fruar som tycker att era äkta män gör för lite i hemmet. Anmäl oss!

Read More